Nils Ferlin på 78 varv

Nils Ferlins texter har tolkats av många trubadurer och skivartister, inte minst under 1900-talets senare hälft. Men redan under sin livstid hamnade Ferlin i skivbranschen, både med de många sånger "från nöjets estrader" som han bidrog med, och med tonsättningar av hans publicerade lyriska verk.
  Men kunde vi bara få vind igen (Sonora 7308)


Carl Leonard sjunger "Aldrig du var mig så nära" 1929 (nr 43)

Jenny Westerström har i sin avhandling Barfotapoeten Nils Ferlin (1990) skrivit om hans schlagerproduktion, i kapitlet "Rader att förlåta och bearbeta", och har också i bilaga en utförlig förteckning över alla kända populärtexter. En version av denna förteckning har dessutom tidigare varit publicerad i Poste Restante nr 1/1984.

Här är ett försök att komplettera bilden med en fullständig(?) sammanställning av alla Ferlin-inspelningar som gjorts på 78-varvsskivor under åren 1928-56, såväl schlagers och deklamationer som tonsatta dikter.

Förteckningen bygger i första hand på uppgifter som verifierats i databaserna hos Statens ljud- och bildarkiv, med "Ferlin" och "Fabian" som sökbegrepp. (6 titlar anger Fabian som textförfattare - dessa har grönmarkerats i listan).

Med stöd av Jenny Westerströms forskningsuppgifter har 9 titlar lagts till (blåmarkerade i listan), där dock Nils Ferlin inte är registrerad som textförfattare i Ljudarkivet. När det t.ex. gäller den kända Om man inte har för stora pretentioner (nr 95 i listan) anger Westerström att texten skrivits av Waldemar Dahlquist och Nils Ferlin, medan skivregistret uppger den framförande artisten, Fridolf Rhudin, som ensam upphovsman?

Förteckningen har uppdaterats med hjälp av värdefulla upplysningar från Anders G. och Bengt S.
(Se f.ö. den senares MYCKET informativa hemsida om svenska filmer och 78-or!)

Nr 31 Indra med Ernst Rolfs orkester borde egentligen utgå eftersom den visat sig vara endast instrumental.
Nr 87-89: Pseud. Herbert Lanners är inte identisk med Herbert Landgren.
Den tidigare efterlysta inspelningen Handelsman Pettersson har identifierats och placerats in i listan som nr 129.

Skivsamlaren och radiomannen Stefan Lagesson i Nybro har upptäckt en inspelning från 1931, där Nils Ferlin med stor säkerhet medverkar under pseudonym! Det är i så fall den i särklass tidigaste inspelningen med författaren själv. Det är en talskiva (Ultraphon 45118) med två humoristiska dialoger: Provryttaren och Söndagsfiske. Dialogerna har författats av "Philip den Magre" och framförs av bondkomikern Gösta Trallis och en "Calle Vemyra". Inspelningen är gjord i Solna i april 1931. Inga uppgifter finns om Philip den Magre eller Calle Vemyra, men den senares röst är påfallande lik Ferlins!!  Alla kompletterande upplysningar, idéer och synpunkter på listan är välkomna!
Har du skivor eller återgivningar av dessa inspelningar är jag också intresserad
av att köpa eller låna!!! Kontakta (research)!Listan är uppställd i kronologisk ordning. Många av titlarna förekommer i olika versioner, insjungna av olika artister.
I kolumnen längst till höger ("Flertal") anges i dessa fall ett ordningsnummer samt totalantal.

ID Titel Kompositör/
ev. medförf.
Solist Orkester Skivmärke/nr Inspelad i Insp datum Flertal
1
Stilla blåa sommarnatt
Jacob Gade Olov Törnblom(?) Hawaiitrion Columbia 8605 Stockholm aug-28  
2 Margita Peva Derwin - G. Andborg Toivo Ek Gustaf Egerstams orkester Odeon D 4805 Stockholm 31-jan-29 1 av 2
3 Kom med så går vi P. Derwin - E. Groth - G. Andborg Axel Flyckt Gustaf Egerstams orkester Odeon D 4857 Stockholm 31-jan-29 1 av 3
4 Kom med så går vi P. Derwin - E. Groth - G. Andborg Karl-Magnus Thulstrup Imperial orkestern(?) Imperial X 1013 London feb-29 2 av 3
5 Den tiden kommer aldrig åter Peva Derwin - A. Flyckt Karl-Magnus Thulstrup Med ork.ackomp. Imperial X 1015 London feb-29 1 av 6
6
Indra
Berta Önnerberg   Jazzorkester Mackeben Orchestrola 30217 Berlin feb-29 1 av 3
7 Tatjana Gust. Egerstam - Andborg   Jazzorkester Mackeben Orchestrola 30219 Berlin mar-29 1 av 3
8
Indra
Berta Önnerberg (Ev. endast instrumentalt) Efim Schachmeisters salons-orkester Polyphon XS 41281 Berlin mar-29 2 av 3
9 Det finns ingen mer som vet C.H. Rosengren Hilmer Borgeling Vocalion-band Orchestrola 30220 Berlin apr-29 1 av 3
10 Min sorg var tyst Sascha Micheew - Andborg Hilmer Borgeling Med ack. av stråktrio Orchestrola 30229, även Tal och Ton 45 Berlin apr-29 1 av 5
11 Flickan hon önskar R. Widestedt - Andborg Hilmer Borgeling Med piano-ack. Orchestrola 40012 Berlin apr-29 1 av 2
12 Vill du ha en kyss, så ta'n av mej Eric Wide - Andborg Hilmer Borgeling Med piano-ack. (Theo Mackeben) Orchestrola 40015 Berlin apr-29 1 av 5
13 Aldrig du var mig så nära Eric Wide - Andborg Hilmer Borgeling Med ack. av stråktrio Orchestrola 40016 Berlin apr-29 1 av 7
14 Aldrig du var mig så nära Eric Wide - Andborg John W. Hagberg Med pianoack. (Karl Wehle?) Pathé X 45114 Paris apr-29 2 av 7
15 Aldrig du var mig så nära Eric Wide - Andborg Olof Hilding Gunnar Bobergs dansorkester Tri-Ergon TE 5572 Berlin apr-29 3 av 7
16 Min sorg var tyst Sascha Micheew - Andborg Olof Hilding Géza Komors orkester(?) Tri-Ergon TE 5574 Berlin apr-29 2 av 5
17 Aldrig du var mig så nära Eric Wide - Andborg Karl Kinch Jacob M. Velts orkester HMV X 3062 Göteborg 17-apr-29 4 av 7
18 Det finns ingen mer som vet Rosengren - Andborg Karl Kinch Jacob M. Velts orkester HMV X 3092 Göteborg 17-apr-29 2 av 3
19 Vill du ha en kyss, så ta'n av mej Eric Wide - Andborg Artur Rolén Tore Svensson & Co Odeon D 4904, även Columbia USA G-26123-F Berlin 29-apr-29 2 av 5
20 När ska' du förlova dej? E. Ahlin Artur Rolén Tore Svensson & Co Odeon D 4904 Berlin 29-apr-29  
21 De' finns ingen mer som vet C.H. Rosengren Carl Leonard Otto Lington and his Lingtonians Columbia 18395 Helsingborg maj-29 3 av 3
22 Sådant säger man inte N. Landin - Andborg Carl Leonard Otto Lington and his Lingtonians Columbia 18395 Helsingborg maj-29  
23 Flickan hon önskar Eric Wide - Andborg Clas Herman Med ork.ackomp. Columbia 18398 Helsingborg maj-29 2 av 2
24 Min lyckas melodi Hans Horney (Johnny Bode) - Andborg Helan (Helge Lindberg) Helge Lindbergs kvartett Polyphon XS 42832 Stockholm 02-maj-29  
25 Vill du ha en kyss så tag den av mig Eric Wide - Andborg Gunnar Skoglund Fred Winters trio HMV X 3057 Stockholm 02-maj-29 3 av 5
26 Margita Peva Derwin - G. Andborg Mr. Leopold Fred Winters stråkkvartett HMV X 3024 Stockholm 03-maj-29 2 av 2
27 Den tiden kommer aldrig åter Peva Derwin - A. Flyckt Mr. Leopold Fred Winters stråkkvartett HMV X 3025 Stockholm 03-maj-29 2 av 6
28 Tatjana Gust. Egerstam - Andborg N.E. Hall (Nonne Hall) Med ork.ackomp. Parlophon B 12789 Berlin 03-maj-29 2 av 3
29 Layla J. Malm - Andborg Oscar Tjernberg Fred Winters orkester HMV X 3093 Stockholm 06-maj-29 1 av 2
30 Varför kommer du aldrig tillbaka A. Flyckt - Andborg Oscar Tjernberg Fred Winters orkester HMV X 3093 Stockholm 06-maj-29 1 av 2
(31)
Indra
Berta Önnerberg Instrumental insp Ernst Rolfs orkester HMV X 3082 Stockholm 8-maj-29 3 av 3
32 Min sorg var tyst Sascha Micheew - Andborg Erik Andersson Helge Lindbergs kvartett Polyphon XS 42764 Stockholm 09-maj-29 3 av 5
33 Vill du ha en kyss, så ta'n av mej Eric Wide - Andborg Jean Claesson Helge Lindbergs kvartett Polyphon XS 42772 Stockholm 09-maj-29 4 av 5
34 Min sorg var tyst Sascha Micheew - Andborg Mr. Leopold Fred Winters orkester HMV X 3022 Stockholm 10-maj-29 4 av 5
35 Den tiden kommer aldrig åter Peva Derwin - A. Flyckt Erik Källquist Med ork.ackomp. Columbia 18405, även USA 26134-F Helsingborg 21-maj-29 3 av 6
36 Vill du ha en kyss, så ta'n av mej Eric Wide - Andborg Erik Källquist Gösta Fogelbergs kapell Columbia 18408 Helsingborg 21-maj-29 5 av 5
37 Kom med så går vi P. Derwin - E. Groth - G. Andborg Jean Claesson Med ork.ackomp. Columbia 18418 Helsingborg 21-maj-29 3 av 3
38 Dalarövalsen N. Landin - Andborg Erik Källquist Redvitt band Columbia 18384 Helsingborg 22-maj-29  
39 Tatjana Gust. Egerstam - Andborg Carl Leonard Galli-kvartetten Columbia 18428 Helsingborg 23-maj-29 3 av 3
40 Varför kommer du aldrig tillbaka A. Flyckt - Andborg Carl Leonard Galli-kvartetten Columbia 18428 Helsingborg 23-maj-29 2 av 2
41 Min sorg är tyst Sascha Micheew - Andborg Carl Leonard Med ork.ackomp. Columbia 18403 Helsingborg 29-maj-29 5 av 5
42 Layla J. Malm - Andborg Carl Leonard Med ork.ackomp. Columbia 18403 Helsingborg 29-maj-29 2 av 2
43 Aldrig du var mig så nära Eric Wide - Andborg Carl Leonard Galli-kvartetten Columbia 18429 Helsingborg 29-maj-29 5 av 7
44 Den tiden kommer aldrig åter Peva Derwin - A. Flyckt Daniel Hertzman Bidgood's orkester Broadcast T 52 London 14-aug-29 4 av 6
45 Nog ror jag båten i land Elof Ahrle Gösta Bergström Eric Olsson och hans orkester HMV X 3195 Stockholm 29-aug-29 1 av 2
46
När stjärnorna sova
Sergius Saranow Einar Malmström Säfboms dansorkester Columbia 18455 Stockholm sep-29 1 av 5
47 När stjärnorna sova Sergius Saranow Hilmer Borgeling Med ackomp.av salong-orkester Orchestrola 40030 Berlin sep-29 2 av 5
48
När stjärnorna sova
Sergius Saranow Knut Olof Strandberg Géza Komors orkester Tri-Ergon TE 5697 Berlin sep-29 3 av 5
49 I stilla stunder S. Rüno Sven Daland Carl Woitschachs orkester Odeon D 4942 Berlin 10-sep-29  
50 Stjärnorna sova Sergius Saranow Mr. Leopold Fred Winters orkester HMV X 3223 Stockholm 11-sep-29 4 av 5
51 Den tiden kommer aldrig åter Peva Derwin - A. Flyckt Nils Henrikson Med trioackomp. Syrena 3419 Berlin(?) okt-29 5 av 6
52
Trojkans sång
Sergius Saranow Carl Leonard Med ork.ackomp. Columbia D 24004 Helsingborg nov-29 1 av 5
53
Under lindarna
Peva Derwin Carl Leonard, Linnéa Lind Otto Lington and his Lingtonians Columbia D 24006 Helsingborg nov-29 1 av 2
54
Den första gång
Peva Derwin - A. Flyckt Carl Leonard Otto Lington and his Lingtonians Columbia D 24013 Helsingborg nov-29  
55
Det blir så lätt en liten vana
Peva Derwin Torbern Cassel Redvitt band Columbia D 24027 Helsingborg nov-29 1 av 2
56 Solveig Jules Sylvain Hilmer Borgeling Georg Enders Jazzorkester Orchestrola 40061 Stockholm dec-29 1 av 2
57 Trojkans sång Sergius Saranow Leopold Fridman Fred Winters orkester HMV X 3378 Stockholm 19-dec-29 2 av 5
58 Det blir lätt en liten vana Peva Derwin Wiggerskvartetten(?) Gustaf Egerstams orkester Odeon D 4993 Stockholm 19-dec-29 2 av 2
59
Under lindarna
Peva Derwin Wiggerskvartetten(?) Odeon-orkestern Odeon D 2065 Stockholm 27-dec-29 2 av 2
60 Trojkans sång Sergius Saranow Hilmer Borgeling Georg Enders stråkorkester Orchestrola 40080 Stockholm jan-30 3 av 5
61 Finnbråtavalsen H. Stålbrand Colbjörn Knudsen Tore Svensson & Co Odeon D 2080 Stockholm 05-feb-30  
62 Handklaversvalsen H. Stålbrand Colbjörn Knudsen Tore Svensson & Co Odeon D 2080 Stockholm 05-feb-30  
63 För mig till Hawaii Willi Kollo - E. Molin Sven d'Ailly Georg Enders och hans orkester Orchestrola 40123 Berlin(?) mar-30 1 av 3
64 För mig till Hawaii Willi Kollo - E. Molin Carl Leonard Otto Lington and his Lingtonians Columbia DS 506 Köpenhamn 04-mar-30 2 av 3
65 Trojkans sång Sergius Saranow Carl-Eric Zetterman Bohème-orkestern Parlophon B 12891 Berlin 27-mar-30 4 av 5
66 Trojkans sång Sergius Saranow Toivo Ek Hawaiikvartetten Tahiti Parlophon B 12901 Stockholm 02-apr-30 5 av 5
67 Solveig Jules Sylvain Wilhelm Hamnstedt Odeons dansorkester Odeon D 2050 Stockholm 16-apr-30 2 av 2
68 Kristina Per Lindquist - Einar Molin Karl-Eckert Redvitt band Columbia DS 540, även USA 26184-F Helsingborg 24-maj-30 1 av 2
69 Kristina Per Lindquist - Einar Molin Herbert Landgren Tore Svensson & Co Odeon D 2105 Stockholm 26-maj-30 2 av 2
70 För mig till Hawaii Willi Kollo - E. Molin Toivo Ek Hawaiikvartetten Tahiti Parlophon B 12943 Stockholm 28-aug-30 3 av 3
71 När det skymmer Axel Flyckt Einar Malmström Charleston Serenaders Columbia DS 578 London 03-sep-30 1 av 2
72 Nog ror jag båten i land Elof Ahrle Wilhelm Hamnstedt Tore Svensson & Co Odeon D 2228 Stockholm 07-nov-30 2 av 2
73 När det skymmer Axel Flyckt Wilhelm Hamnstedt Odeonorkestern Odeon D 2202 Stockholm 29-nov-30 2 av 2
74 Zigenarblod Bela Szanto Gösta Bergström Fred Winter och hans orkester HMV X 3672, även X 3734 Stockholm 06-feb-31 1 av 2
75 Bröllopspolkan Sixten Quintus Sigge Fürst Sandhamnsgänget Homocord H-Sv 16148 Stockholm apr-31 1 av 2
76
Vår sagoö
Fred Winter Hilmer Borgeling Peva Derwins orkester Polyphon XS 41773 Stockholm apr-31 1 av 3
77 Rosina Berta Önnerberg Svenhugo Flodmark Georg Enders och hans orkester Ultraphon A 45128 Solna apr-31 1 av 2
78 Vår sagoö Fred Winter Svenhugo Flodmark Georg Enders och hans orkester Ultraphon A 45130 Solna apr-31 2 av 3
79 Grönköpingsvalsen Nils Landin John W. Hagberg Dansorkester Arena Parlophon B 83013 Stockholm 16-apr-31  
80 Rosina Berta Önnerberg Carl Leonard Redvitt band Columbia DS 649 Helsingborg 02-maj-31 2 av 2
81 Vår sagoö Winter - Jalmár Toivo Ek Fred Winter och hans orkester HMV X 3727 Stockholm 11-maj-31 3 av 3
82 Den tiden kommer ej tillbake Peva Derwin - A. Flyckt - Herbert Sven-Olof Sandberg Gustaf Egerstams orkester Parlophon (Norge) B 41816 Stockholm 31-jul-31 6 av 6
83 Zigeunerblod Bela Szanto Erik Bertner Christian Thomsen, piano HMV Danmark X 3815 Köpenhamn 31-aug-31 2 av 2
84 Bröllopspolkan Sixten Quintus Wilhelm Hamnstedt Odeon-sextetten Odeon D 2339 Stockholm 12-okt-31 2 av 2
85 Skidlöparvalsen Fernström Artur Rolén Albin Fernström och Bångbro-Stina Odeon D 2359 Stockholm 12-okt-31  
86 Rallarevalsen Fernström Artur Rolén Albin Fernström och Bångbro-Stina Odeon D 2376 Stockholm 12-okt-31  
87 Kom till mej på lördagkväll Fernström Herbert Lanners Albin Fernström och Bångbro-Stina Durium SC-103 (veckans skiva 33) London okt-32  
88 Lull-lull-lull Fernström Herbert Lanners Albin Fernström och Bångbro-Stina Durium SC-104 (veckans skiva 35) London okt-32  
89 Någongång si så där apropå Fernström Herbert Lanners Albin Fernström och Bångbro-Stina Durium SC-104 (veckans skiva 35) London okt-32  
90 Det går i vågor Nils Ferlin Herbert Landgren Piccadilly Hotel Band Durium SC-113 (veckans skiva 46) London dec-32  
91 Bara en cigarett Ben Bennie Herbert Landgren Piccadilly Hotel Band Durium SC-116 (veckans skiva 50) London dec-32  
92 När vita flingor falla Josef Briné Herbert Landgren Piccadilly Hotel Band Durium SC-116 (veckans skiva 50) London dec-32  
93 En båt - en flicka - ett handklaver Josef Briné Herbert Landgren Ragnar Sundqvist och Hyléns dragspelsork. Sonora 2009 (indragen 1937) Stockholm feb-33  
94 Sol, sång och äventyr Josef Briné Carl Möller Durium Dance Band Durium Super SC-137 (veckans skiva 74) London maj-33  
95 Om man inte har för stora pretentioner Valdemar Dahlquist - F. Rhudin Fridolf Rhudin Med dragspelsackomp. Odeon D 2569 Stockholm 5-dec-33  
96 En marknadsrapsodi, del 1-2 Josef Briné Josef Briné, Nils Ferlin, Sune Waldimir, Harry Brandelius m.fl. Orkester, sång och tal HMV X 4470 Stockholm 17-jun-35  
97 Blånande sommarnatt A. Wappler Folke Andersson Ork. E. Hladisch Sonora 3826 (utgiven 1947) Stockholm 19-jul-38 1 av 2
98 Kvarsebovalsen Elof Ahrle Elof Ahrle Favoritorkestern Scala 223, även Odeon Norge D 3616 Stockholm 10-jan-39  
99 När skönheten kom till byn Söderlundh Harry Brandelius Lillebror Söderlundhs orkester HMV X 6304 Stockholm 14-jun-39 1 av 4
100 Får jag lämna några blommor Söderlundh Karin Juel Sune Waldimirs orkester HMV X 6518, även Victor 26-1082 m.fl. Stockholm 13-jan-41 1 av 3
101 Aldrig du var mig så nära Gunnar Turesson Gunnar Turesson Einar Groths schrammelkvartett Odeon D 3140, även D 5267 Stockholm 24-jan-41 6 av 7
102 Får jag lämna några blommor Söderlundh Lillebror Söderlundh Med gitarr HMV X 6751 Stockholm 07-apr-42 2 av 3
103 En valsmelodi Söderlundh Lillebror Söderlundh Med gitarr HMV X 6751 Stockholm 07-apr-42 1 av 3
104 En liten konstnär Söderlundh Lillebror Söderlundh Med gitarr HMV X 6752 Stockholm 07-apr-42  
105 När skönheten kom till byn Söderlundh Lillebror Söderlundh Med gitarr HMV X 6752 Stockholm 07-apr-42 2 av 4
106 Får jag lämna några blommor Söderlundh Zarah Leander Orkester, Einar Groth Odeon D 5038, även GEOS 38 Stockholm 29-apr-42 3 av 3
107 En valsmelodi Gunnar Turesson Gunnar Turesson Orkester, Einar Groth Odeon D 5044 Stockholm 15-maj-42 2 av 3
108 En valsmelodi Söderlundh Gustaf Torrestad Einar Groths ensemble Scala 1418 Stockholm 03-jun-42 3 av 3
109 När skönheten kom till byn (i potpourri "Visparaden") Söderlundh Gustaf Torrestad Einar Groths orkester Odeon D 5431, även Scala 1423 Stockholm 24-sep-42 3 av 4
110 Pärlor äger du Nils Gadde Carl-Axel Hallgren Thore Ehrlings orkester Telefunken A 5321 Stockholm 23-okt-42  
111 Fältjulklappsvisan Josef Briné Arion-kvartetten Med piano-ack. Sonora 7092 Stockholm 28-nov-42  
112 Aldrig du var mig så nära Gunnar Turesson Carl-Axel Hallgren Georg Enders orkester Telefunken A 5337 Stockholm 17-maj-43 7 av 7
113 Sommarfantasi Björn Schildknecht Ruth Kasdan The Rhythm Masters HMV X 7090 Stockholm 14-jun-44  
114 På Arendorffs tid Söderlundh Anders Börje Sven Arefeldts orkester Sonora 7208 Stockholm 21-sep-44 1 av 3
115 Fru Sorg   Nils Ferlin   Odeon D 5157 Stockholm 18-okt-44  
116 Ett brev   Nils Ferlin   Odeon D 5157 Stockholm 18-okt-44  
117 Ett minne (Vinga fyr)   Nils Ferlin   Odeon D 5158 Stockholm 18-okt-44  
118 Djurgårdsmässa   Nils Ferlin   Odeon D 5158 Stockholm 18-okt-44  
119 Akvarium och Brådska Erland von Koch Gurli Lemon-Bernhard Med pianoack. (Erland von Koch) Sonora 6014 Stockholm jan-45  
120 På Arendorffs tid Söderlundh Gustaf Torrestad Einar Groths orkester Odeon D 5163 Stockholm 16-jan-45 2 av 3
121 Kärleksvisa Rolf Degerman Gustaf Torrestad Einar Groths orkester Odeon D 5163 Stockholm 16-jan-45  
122 Syner i lövsprickningen Gunnar Turesson Anders Börje Sven Arefeldts orkester Sonora 7314 Stockholm 20-dec-46  
123 Men kunde vi bara få vind igen Söderlundh Anders Börje Sven Arefeldts orkester Sonora 7308, även Tono Danmark SP 4517 Stockholm 25-jan-47  
124 Lillköping David Danjels Gösta Hådell Kabaretorkestern, William Lind Artist B 3004 Stockholm 29-okt-48  
125 När skönheten kom till byn Söderlundh Karin Juel Cupol-orkestern Cupol 4235 Oslo 18-maj-49 4 av 4
126 Blånande sommarnatt A. Wappler Arne Ohlson Einar Groths orkester Odeon D 5460 Stockholm 07-sep-49 2 av 2
127 Nidvisa till människan Lillemor Planck Gurli Lemon-Bernhard Gillis Hag, Nils Stenkvist, gitarr HMV X 7577 Stockholm 22-jan-50  
128 När stjärnorna sova Sergius Saranow Börje Backstad Åke Jelvings orkester Columbia DS 1927 Stockholm 13-dec-50 5 av 5
129 Handelsman Pettersson Martin Nilson Carl Reinholdz   Handels (Insp av Sonora för Sv. Handelsarb.förbundet)   Ca 1-sep-51  
130 På Arendorffs tid Maj Valentin Kvartetten Synkopen Gösta Wallenius Cupol 4639 Stockholm 27-jun-52 3 av 3
131 Gårdstango Maj Valentin Kvartetten Synkopen Gösta Wallenius Cupol 4680 Stockholm 18-okt-52 1 av 3
132 Gårdstango J. Lemkow Anders Börje Sune Waldimirs orkester Karusell K 6 Stockholm 17-nov-52 2 av 3
133
Gårdstango
N.B. Söderström Siv och Maj Hasse Wallins orkester Polydor 49607 Stockholm dec-52 3 av 3
134 Bocka, bocka, bocka J. Lemkow Ulla Christenson Sixten Liedbecks orkester Karusell K 13 Stockholm 26-jan-53  
135 Gärdebylåten Hjort-Anders Olsson Brita Borg, Flickery Flies Allan Johanssons orkester Sonora 7742 Stockholm 14-okt-53 1 av 5
136 Så sjungom vi nu Gärdebylåten Hjort-Anders Olsson Bert-Åke Varg William Linds glada spelmän Cupol 4779 Stockholm 14-okt-53 2 av 5
137 Så sjungom vi nu Gärdebylåten Hjort-Anders Olsson Postflickorna   Musica A 3370, även Telestar TR 11006 m.fl. Stockholm 15-okt-53 3 av 5
138 Gärdebylåten Hjort-Anders Olsson Susann och Mariann Andrew Walters spelmanslag Odeon D 5752 Stockholm 17-okt-53 4 av 5
139 Stockholmslåten Jöns Jonas Hansson Postflickorna Gustaf Egerstams spelmanslag Musica A 3414 Stockholm 29-mar-55  
140 Gärdebylåten Hjort-Anders Olsson Systrarna Rosenblom Med ork.ackomp. Casco (reklamskiva för Cascolim) Stockholm jan-56 5 av 5
Producerad av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 30 april 2003
Uppdaterad senast 15 april 2013