Nils Ferlin
som offentlig konst


Nils Ferlin är ett återkommande motiv för många bildkonstnärer. Mest kända verk torde vara K.G. Bejemarks skulptur i Filipstad, där poeten sitter på en parkbänk. Den restes 24 maj 1975.


Foto: Björn O Enström
Foto G Warren
Bejemark har också gjort Ferlin-statyn vid Klara kyrka i Stockholm, där han står rökande en cigarett. Den invigdes på hösten 1982.
Intill statyn i Klara finns en Litterär Skylt, uppsatt den 1 oktober 2000 av Stockholms kulturförvaltning, på förslag av Ferlin-Sällskapets sekreterare. Skylten är graverad med dikten Inte ens en grå liten fågel samt en kort presentation av Nils Ferlin.


   
I Hällefors (ca tre mil öster om Filipstad) hittar man också Ferlin i skulpturformat. K.G. Bejemark är upphovsman även här. Skulpturen restes i "Poeternas Park" 1975 och Ferlin har där sällskap av både Gustaf Fröding och Carl Michael Bellman. Sven-Gillis Hagberg har bidragit med bilderna.

Vid Norrtäljeån, i slutet av Nils Ferlins gränd, finns Konrad Nyströms byst av Nils Ferlin i chapeau-claque. Den avtäcktes 20 maj 2000.


Foto: Björn O Enström

Foto: Björn O Enström

På Karlstads torg står Thomas Qvarsebos skulptur föreställande Nils Ferlin steppandes på ett bord med en ölflaska på och en dikt av Stig Järrel inristad i bordet. Den invigdes 13 juni 2002.
På husfasaden Rörstrandsgatan 40, där Ferlin bodde tillsammans med sin mor - och i början även med sina systrar - 2 trp.ö.g. (hans fasta punkt i tillvaron så länge modern levde), sitter sedan oktober 1985 en minnesplakett, initierad av NFS och gjord av K.G. Bejemark.


Foto: Björn O Enström
- - -
En sökning på Internet visar att det finns flera konstverk föreställande Nils Ferlin, både skulpturer och målningar.(Kolla själv!)

Hör gärna av er med kompletterande upplysningar!


Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 28 december 2004
Uppdaterad senast 3 februari 2020