Nils Ferlin-Sällskapets
medlemstidning
Poste Restante


Nr 1 för 2021 utkom i april månad
Ur innehållet:

- Ordföranden berättar om positiva nyheter för Sällskapet!
- Presentation av kostnären Sven-Börje Johanérs (som bl.a. gjort tavlan >)
- Verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter avseende 2020
- Om årsmötet som blir den 18 september
- Förhandsinformation om den nya boken om Ferlin: Efterskörd

Senaste numret av Poste RestanteKära medlem! Saknar Du Poste Restante?
Det kan bero på att Du glömt att meddela oss Din adressändring.
Hör av Dig fortast möjligt till Annika Luttropp!!

Producerad för Nils Ferlin-Sällskapet av , Malmö.
Första versionen av denna web-sida publicerades på Internet 15 april 2001
Uppdaterad senast 26 april 2021